Konferencja - Poznać i zrozumieć. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Nowym Targu kierują zaproszenie do archeologów, historyków, historyków sztuki, politologów, socjologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Poznać i zrozumieć. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej”

Sesja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu i będzie to kolejna, trzecia już edycja zapoczątkowanego w 2015 r. cyklu spotkań młodych badaczy z państw Europy środkowo-wschodniej, których nierozerwalnie łączy wspólna historia. W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków międzynarodowych, w tym roli Państw Grupy Wyszehradzkiej z ich najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł organizowania konferencji naukowej, która pozwalają przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków tudzież wyzwań na najbliższą przyszłość.

Karta zgłoszeniowa (PL)

Karta zgłoszeniowa (SK)

Organizatorzy konferencji mają zatem na celu zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie historią pogranicza i stosunków międzynarodowych zarówno doświadczonych naukowców, którzy zechcieliby podzielić się wynikami swoich najnowszych ustaleń, ale również wśród młodych badaczy - doktorantów i studentów. Chcą tym samym nawiązać do niezwykle udanych międzynarodowych konferencji naukowych jakie odbyły się w latach 2015 i 2016 w Nowym Targ. Plonem tych spotkania są publikacje naukowe, jakie ukazały się nakładem PTH. Ostatnia z nich będzie miała swoją premierę w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy planują ogłoszenie drukiem referatów wygłoszonych na kwietniowej sesji w drugiej pierwszej połowie 2018 r.

Mamy nadzieję, że spotkanie doświadczonych oraz młodych badaczy będzie okazją do wielu ciekawych rozmów, wymiany poglądów tudzież prezentacji wyników najnowszych badań oraz pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie wspólnych dziejów państw Europy środkowo-wschodniej.

Podstawą kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia udziału w sesji na załączonym formularzu wraz z abstraktem, napisany w jednym z trzech języków konferencji (polski, słowacki, angielski). Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2017 roku na adres mailowy: pth.nt@poczta.fm. Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 21 marca 2016 r. Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną. Organizatorzy przewidują, w pierwszej połowie 2018 r., wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Adres korespondencyjny:
Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Ratusz – Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, mail.: muzeum@mok.nowytarg.pl lub pth.nt@poczta.fm, tel. 502 418 742