Zaproszenie na Międzynarodową Konfernecję Naukową: Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu wraz z partnerami m.in. Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytutem Węgierskim oraz Instytutem Słowackim w Warszawie kierują zaproszenie do historyków, historyków sztuki, politologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi  oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Sesja odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., w Nowym Targu i będzie jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 670-lecia lokacji Stolicy Podhala, miasta leżącego na pograniczu wielu kultur oraz związanego z dziejami kilku  narodów i państw. Konferencja zbiega się również z przypadającą w 2016 r. okrągłą 25-tę rocznicą ponownego zjazdu głów państw Europy Środkowowschodniej w Wyszehradzie (tj. Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezydenta Wacława Havla i premiera Józefa Antalla) i powstania Grupy Wyszehradzkiej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SK

 

 

W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków między krajami Europy Środkowowschodniej i jej najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec  wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł zorganizowania konferencji naukowej, która pozwoli przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków ale także wyzwań na najbliższą przyszłość.

Organizatorzy konferencji mają na celu zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie historią pogranicza i stosunków międzynarodowych wśród młodych badaczy, doktorantów i studentów, jak również społeczności lokalnej. Chcemy tym samym nawiązać do niezwykle udanego seminarium naukowego polsko-słowacko- węgierskiego, jakie odbyło się w dn. 9-10 marca 2015 r.  w Nowym Targu. Plonem tego spotkania jest publikacja naukowa, której premiera odbędzie się w pierwszym dniu konferencji. Organizatorzy planują również ogłoszenie drukiem referatów wygłoszonych na kwietniowej sesji.

Mamy nadzieję, że spotkanie doświadczonych i młodych badaczy będzie miejscem wielu ciekawych rozmów, wymiany poglądów i prezentacji wyników najnowszych badań oraz pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie wspólnych dziejów państw Europy Środkowowschodniej. 

Podstawą kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia udziału w sesji na załączonym formularzu wraz z abstraktem, napisany w jednym z trzech języków konferencji (polski, słowacki, angielski). Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2016 roku na adres: pth.nt@poczta.fm  Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 21 marca 2016 r.

Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną. Organizatorzy przewidują, w pierwszej połowie 2017 r., wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.