Powstanie styczniowe – test historyczny dla dzieci i młodzież

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W Zespole Szkół Technicznych im. St. Staszica w Nowym Targu odbył się Test Historyczny nt. powstania styczniowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tym samym zakończył się kolejny etap realizacji programu edukacyjnego pn.  „Echa powstania styczniowego w Małopolsce – ludzie i miejsca” realizowanego wspólnie przez Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Targu wraz z partnerami. Honorowy patronat nad projektem obęli: Marszałek Senatu RP, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach jest z Programu „Patriotyzm Jutra”.

W Sali gimnastycznej oraz auli przez ponad dwie godziny z niełatwymi pytaniami zmagało się łącznie 32 licealistów i 54 gimnazjalistów. Byli to uczniowie z kilkunastu szkół z naszego regionu. W teście na poziomie gimnazjalnym uczestniczyli uczniowie z następujących placówek: Gimnazjum  im. ks. prof. Józefa Tischnera w  Szczawnicy, Zespół Szkół w Zubrzycy Dolnej Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki i Gimnazjum w Leśnicy Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu , Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gimnazjum w Lipnicy Wielkiej, VI Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edukacji w Krościenku n/D , Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Górnej, Publiczne Gimnazjum SPSK w Starem Bystrem im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Klikuszowej, Zespół Placówek.

Natomiast z pytaniami na poziomie szkół ponadgimnazjalnych zmagała się młodzież : Zespół Szkół Zawodowych i Palcówek w Krościenku n/D, Zespół Szkół nr 3 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem, Zespół Szkół Ogólnokształcących –Technikum w Lipnicy Wielkiej, Zespół Szkół, Technicznych i Placówek im. S. Staszica w Nowym Targu, Zespół Szkół Ogólnokształcących Sucha Beskidzka.

Posiedzenie komisji konkursowej, powołanej w celu ocenienia testów historycznych, prac plastycznych i fotograficznych odbędzie się 21 czerwca. Natomiast ogłoszenie wyników na stronach internetowych Biblioteki Pedagogicznej oraz PTH będzie miało miejsce 25 czerwca 2013 r. Wręczenie nagród laureatom zaplanowano podczas Sesji edukacyjno- historycznej, która odbędzie 25 września 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

Korzystając z okazji organizatorzy serdecznie dziękują dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych i Placówek oraz panu  Januszowi Horoszce za pomoc w organizacji i przebiegu testu historycznego. Ponadto, składamy serdeczne podziękowania członkom komisji nadzorującej przebieg testu tj.: Jadwidze Pilch, Marioli Ziemianek, Katarzynie Wyrobek, Magdalenie Dyląg,  Szczepanowi Kowalskiemu oraz Jagodzie Jurkowskiej -  koordynatorce programu z ramienia PTH. 

 

Foto: arch. PTH o/Nowy Targ