Konferencja - Koniec starego porządku, początek nowej Europy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisał Administrator Środa, 14. Luty 2018 10:05

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Nowym Targu kierują zaproszenie do archeologów, historyków, historyków sztuki, politologów, socjologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Koniec starego porządku początek nowej Europy. 1848-1918-1938-1968 w Europie środkowo-wschodniej”. Sesja odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu i będzie kolejną, czwartą już edycją zapoczątkowanego w 2015 r. cyklu spotkań młodych badaczy z państw Europy środkowo-wschodniej, których nierozerwalnie łączy wspólna historia.

Karta zgłoszeniowa (PL)

Karta zgłoszeniowa (SK)

 


 

W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków międzynarodowych, w tym roli Państw Grupy Wyszehradzkiej z ich najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł organizowania konferencji naukowej, która pozwalają przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków tudzież wyzwań na najbliższą przyszłość. Z uwagi na przypadającą w roku bieżącym  100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale także zakończenia I wojny światowej i powstaniem w jej wyniku w Europie środkowo-wschodniej na gruzach Cesarstwa Austro-Węgierskiego nowych państw narodowych, w tym m.in. Czechosłowacji, Polski, Węgier, Rumuni, ta problematyka będzie wiodącą w zaplanowanych sesjach i referatach. Liczymy, iż w referaty dotyczyć będą także problematyki ważnych z punktu widzenia wzajemnych relacji wydarzeń  historycznych, a których kolejne okrągłe rocznie obchodzić będziemy w roku 2018 r. a mianowicie Wiosny Ludów, Kryzysu  w Europie poprzedzającego wybuch II wojny światowej czy też wydarzeń w Czechosłowacji w 1968  r.

Organizatorzy konferencji mają zatem na celu zainspirować do wymiany poglądów oraz zwiększyć zainteresowanie historią pogranicza i stosunków międzynarodowych zarówno doświadczonych naukowców, którzy zechcieliby podzielić się wynikami swoich najnowszych ustaleń, ale również wśród młodych badaczy - doktorantów i studentów. Chcą tym samym nawiązać do niezwykle udanych międzynarodowych konferencji naukowych jakie odbyły się w latach 2015-2017 w Nowym Targu. Plonem tych spotkania są publikacje naukowe, jakie ukazały się nakładem PTH. Organizatorzy planują ogłoszenie drukiem referatów wygłoszonych na kwietniowej sesji w drugiej połowie 2019 r.

Mamy nadzieję, że spotkanie doświadczonych oraz młodych badaczy będzie okazją do wielu ciekawych rozmów, wymiany poglądów tudzież prezentacji wyników najnowszych badań oraz pozwoli na jeszcze lepsze zrozumienie wspólnych dziejów państw Europy środkowo-wschodniej.

Podstawą kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia udziału w sesji na załączonym formularzu wraz z abstraktem, napisany w jednym z trzech języków konferencji (polski, słowacki, angielski). Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 marca 2018 roku na adres mailowy: pth.nt@poczta.fm. Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 29 marca 2018 r. Maksymalny czas odczytu przewidziany na jednego prelegenta to 20 minut. Prosimy, aby referat wygłaszany podczas konferencji wzbogacony był o prezentację multimedialną. Organizatorzy przewidują, w pierwszej połowie 2019 r., wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

 

Adres korespondencyjny:

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Ratusz – Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, mail.: muzeum@mok.nowytarg.pl lub pth.nt@poczta.fm, tel. 502 418 742

 

Konferencja - Poznać i zrozumieć. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisał Administrator Piątek, 03. Luty 2017 07:23

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Nowym Targu kierują zaproszenie do archeologów, historyków, historyków sztuki, politologów, socjologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Poznać i zrozumieć. Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy w Europie środkowej”

Sesja odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu i będzie to kolejna, trzecia już edycja zapoczątkowanego w 2015 r. cyklu spotkań młodych badaczy z państw Europy środkowo-wschodniej, których nierozerwalnie łączy wspólna historia. W ostatnim okresie coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu stosunków międzynarodowych, w tym roli Państw Grupy Wyszehradzkiej z ich najbliższymi sąsiadami: Ukrainą, Niemcami, Rosją czy państwami bałkańskimi, co ma odzwierciedlenie w aktualnej sytuacji geopolitycznej. W duchu idei współpracy międzynarodowej jaka obecnie ma miejsce w Europie, ale także wobec wyzwań jakie przed nimi stoją, zrodził się pomysł organizowania konferencji naukowej, która pozwalają przybliżyć doniosłą i znaczącą rolę blisko sąsiedzkich kontaktów pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami na przestrzeni wieków tudzież wyzwań na najbliższą przyszłość.

Karta zgłoszeniowa (PL)

Karta zgłoszeniowa (SK)

Więcej…

   

Życie kulturalne w małym mieście - najnowsza publikacja PTH

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisał Administrator Środa, 13. Lipiec 2016 16:41

W czerwcu nakładem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu ukazał się książką Elżbiety Jachymiak – Miodunki pt. „Życie kulturalne w małym mieście. Nowy Targ w latach 1918-1939”.   Jej promocja zbiegła się kulminacją obchodów 670-lecia lokacji królewskiego Miasta Nowy Targu. Wszystkich zainteresowanych nabyciem tej wyjątkowej publikacji prosimy o przesyłanie na adres mail: pth.nt@poczta.fm zamówienie z podaniem liczby egz. oraz adresu korespondencyjnego.  Cena wynosi 40,00 zł + koszty przesyłki. Można ją również nabyć w siedzibie Towarzystwa w Nowym Targu po wcześniejszym telefonicznym umówieni pod nr 502 418 742.

   

Zaproszenie na Międzynarodową Konfernecję Naukową: Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisał Administrator Czwartek, 14. Styczeń 2016 08:48

Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu wraz z partnerami m.in. Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytutem Węgierskim oraz Instytutem Słowackim w Warszawie kierują zaproszenie do historyków, historyków sztuki, politologów oraz badaczy innych dyscyplin naukowych zainteresowanych dziejami Polski, Czech, Słowacji i Węgier, stosunkami międzynarodowymi  oraz historią pogranicza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej. Kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej. Sesja odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2016 r., w Nowym Targu i będzie jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom 670-lecia lokacji Stolicy Podhala, miasta leżącego na pograniczu wielu kultur oraz związanego z dziejami kilku  narodów i państw. Konferencja zbiega się również z przypadającą w 2016 r. okrągłą 25-tę rocznicą ponownego zjazdu głów państw Europy Środkowowschodniej w Wyszehradzie (tj. Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezydenta Wacława Havla i premiera Józefa Antalla) i powstania Grupy Wyszehradzkiej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PL

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SK

 

Więcej…

   

Nowotarski Oddział PTH - zasłużony dla miasta i regionu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisał Administrator Sobota, 14. Listopad 2015 10:14

W pierwszym dniu obchodów 97. rocznicy odzyskania niepodległości w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu, odbyła się uroczysta gala wręczenia medali za zasługi dla sportu i miasta, przyznanych osobom oraz instytucjom przez Radę Miasta. Medalem za szczególne zasługi dla miasta Nowy Targ, uhonorowany został Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. W imieniu stowarzyszenia wyróżnienie z rąk Grzegorza Watychy Burmistrza oraz Janusza Tarnowskiego Przewodniczącego Rady Miasta odbierali: Robert Kowalski, Elżbieta Geryszewska oraz Iwona Pawłowska. PTH doceniono za upowszechnianie wiedzy na temat historii miasta i regionu, rozwój badań historycznych na Podhalu oraz niezwykle bogatą działalność naukową, edukacyjną i wydawniczą. Pełną laudację pozwalamy sobie zamieścić poniżej.Podczas swojego krótkiego przemówienia Robert Kowalski Prezes PTH, serdecznie podziękował byłym i obecnym członkom oddziału, władzom samorządowym, instytucjom, stowarzyszeniom oraz wszystkim, z którymi nowotarscy historycy mieli przyjemność i zaszczyt współpracować. Wspomniał również nieżyjących członków założycieli oddziału w osobach: kpt. Jana Mariana Kacwina i Jarosława Plewę. Po wręczeniu medali odbył się niezwykły koncert w wykonaniu muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu Pod batutą dyrektor szkoły Marty Łapczyńskiej po mistrzowsku grała orkiestra, śpiewał chór i soliści.

 

Więcej…

   


NOWOŚĆ!